Delegació en el Consell de Collegis de Metges de Catalunya de funcions públiques pròpies del departament de la Generalitat competent en matèria de salut pel que fa a acreditació de la formació mèdica continuada. 14 enero 2013

Guardar